This project takes a closer look at our meat consumption. How much meat we eat affects both our health as well as the climate. And even though we’re constantly reminded to eat less meat our meat consumption is increasing.
Det här pågående projektet tar en närmare titt på vår kött- konsumtion. Både vår hälsa och miljö blir direkt påverkade av hur mycket kött vi äter. Och trots att vi om och om igen blir ombedda att äta mindre kött så ökar faktiskt vår köttkonsumtion. Och hur kommer det sig att vi ser vissa djur som mat och andra som våra vänner? Varför är vissa djur mer älskade än andra?
And how come we see some animals as food and others as friends? Why are some animals more loved than others? 

If the roles were reversed

Stoneware, plastic. Performance. 2013